Jäsentietojen käsittely

Jäsentietojen käsittely Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry:ssä

Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä ylläpitääkseen yhdistyksen jäsenrekisteriä. Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen jäsentietojen käsittelystä vastaa jäsensihteeri:
• Heli Mikkonen
• puh. 050 4270831
• heli.mikkonen(at)hus.fi

Kerättävät tiedot

Jäseneksi liityttäessä liittyjästä kirjataan rekisteriin liittyjän toimittamista tiedoista
• nimi
• osoite
• sähköpostiosoite
• ammatti
• tutkinto

Tietojen käsittely

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät jäsensihteeri ja nimetty varahenkilö. Tiedot on tallennettu salasanalla suojattuun tiedostoon. Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai kolmanteen maahan.

Henkilön oikeudet

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yhdistyksen jäsen.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.