Yhdistys

Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry on vuonna 2020 perustettu monitieteistä tutkimustoimintaa edistävä voittoa tavoittelematon yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen palliatiivisen lääketieteen ja hoitotieteen sekä niitä sivuavien tieteenalojen akateemista tutkimusta ja tutkijoiden verkostoitumista. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä tutkijoiden verkostoa ja verkkosivustoa, johon kootaan Suomessa toimivia alan tutkimusryhmiä ja meneillään olevia tutkimuksia.

Yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden yhdistysten, potilasjärjestöjen, viranomaisten,
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa vaikuttamaan palliatiivisen hoidon
tutkimuksen kehittämiseen ja edistämiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on koordinoida ja tukea kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia. Yhdistyksen tavoitteena on myös järjestää koulutusta, tutkijakokouksia ja tutkijaseminaareja tai vastaavia tutkimusta edistäviä tilaisuuksia ja muuta alan tutkimusta edistävää toimintaa.

Liity jäseneksi

Hallitus

Säännöt