Dos Reino Pöyhiä

CV-tiedot

  • Palliatiivisen lääketieteen dosentti, Turun yliopisto
  • Anestesiologian dosentti, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot
  • Anestesiologian erikoislääkäri
  • Kivunhoidon, palliatiivisen lääketieteen, sydänanestesian ja lääkärikouluttajan erityispätevyydet (SLL)
  • Varapuheenjohtaja, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys
  • Nykyinen työpaikka: ylilääkäri, Palliatiivinen keskus, Essote

Palliatiiviset tutkimukset

1. Hengellisyys ja henkisyys palliatiivisessa hoidossa

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto (FM Jari Lipsanen, TT Suvi-Maria Saarelainen, prof Auli Ylikangas), Itä-Suomen yliopisto (LT Annamarja Lamminmäki, TT Suvi-Maria Saarelainen, apul prof Pekka Metso, Dos Anne Mäki-Petäjä) ja Oulun yliopisto (LT Eeva Rahko), Muhimbili Regional Hospital/Univ of Dar-es-Salaam (Dr Emmanuel Mwalumuli), Suomen Ev lut kirkko (TK Virpi Sipola)

Projektit: (1) EORTC-SWB32 kyselylomakkeen validointi suomeksi ja swahiliksi, (2) hengellisten tarpeiden kysely-lomakkeen kehittäminen, jatkossa kv vertailu (Japani-Tansania-Suomi)

2. Kotisairaala-tutkimus

Yhteistyökumppanit: LL Antti Ohvanainen, LL Leena Surakka, TtM Minna Peake (Siun Sote)

Projektit: laadullinen observaatio, IPOS-validointi suomeksi

3. Kipu ja sedaatio

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto (Dos Eeva Pyörälä, AMK-ft Jolanda Ehrström, Dos Tuomas Lilius), Itä-Suomen yliopisto (LL Marion Wustefeld, LT Annamarja Lamminmäki)

Projektit: dexmedetomidiinin farmakokinetiikka ja käyttö angiolaboratoriosedaatiossa, endoskopiasedaatio ja artikaiini puudutteena; kivunhoito KYS:ssä

4. Opetus

Yhteistyökumppanit: Laakson sairaala (ylil Aija Vanhanen), Suomen ev lut kirkko (TM Virpi Sipola), Turun yliopisto (ylil Outi Hirvonen), Helsingin yliopisto (Dos Eeva Pyörälä, AMK-ft Jolanda EhrströmI), Jyväskylän yliopisto (Dos Jyrki Kettunen)

Projektit: palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysopetuksen ja peruskoulutuksen auditointi; hengellisyys-työkalun pedagoginen käyttö; fysioterapeuttien kivunhoidon osaaminen ja asenteet – HC-PAIRS & NPQ lomakkeiden validointi suomeksi