Palliatiivisen koulutuksen kehittämisen hankkeet

Hankkeiden päällikkö/yhdyshenkilö Minna Hökkä, TtT-opiskelija, Kajaanin ammattikorkeakoulu, minna.hokka@kamk.fi

EduPal- Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämisen hanke

1.Selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila

2.Laatia suositus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmista perus- ja erikoistumiskoulutukseen

Hankkeessa on tehty laajat esiselvitykset ja kerätty dataa koulutusten vaikutuksista. Tutkimusjulkaisuja on julkaistu ja työn alla on useita.

Lisätietoja: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

Julkaisuja:

  1. Melender H-L., Hökkä M., Saarto T. & Lehto J. The required competencies of physicians within palliative care from the perspectives of multi-professional expert groups: a qualitative study. BMC Palliative Care. 2020; 19:65. https://rdcu.be/b341q 
  1. Vattula K, Rajala M, Kuivila H, Hökkä M & Kaakinen P. 2020. Lähihoitajien kokemukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta Hoitotiede lehti 32(2), 122 – 133. 
  1. Vihelä M, Hökkä M, Kaakinen P.  Potilaiden ja läheisten kokemukset sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista. Hoitotiede lehti, hyväksytty julkaistavaksi 12/2020. 
  1. Hökkä M, Martins Pereira S, Pölkki T, Kyngäs H, Hernández-Marrero P. Nursing competencies across different levels of palliative care provision: A systematic integrative review with thematic synthesis. Palliative Medicine. 2020;34(7):851–870. 
  1. Lehto, J, Hökkä M, Lamminmäki A, Saarto T, Rahko E, Hirvonen O. 2020. Palliatiivisen lääketieteen opetus kandidaattien arvioimanaSuomen lääkärilehti 2020; 36: 1775-1780.

 

EduPalFlanders

Belgiassa Howest yliopiston tutkimushanke jossa toistetaan EduPal hankkeen tutkimukset Belgiassa. Mahdollistaa maiden välisen vertailun. Aineistoa kerätään myös Britanniasta.

NurseEduPal@Euro

Erasmus + hanke, joka käynnistyy 1.11. Hankkeessa tutkitaan olemassa olevia kompetenssi kuvauksia ja luodaan Eurooppalainen konsensus sairaanhoitajan kompetensseista. Hankkeessa tuotetaan tutkimusjulkaisuja.

 

Rekisteröidyt käynnissä olevat väitöskirjatutkimukset:

Minna Hökkä, TtM, Oulun yliopisto. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuksen nykytila ja kehittämistarpeet sairaanhoitaja koulutuksessa. Arvioitu valmistuminen 2021. minna.hokka@kamk.fi