Hallitus

Tiina Saarto, puheenjohtaja, ylilääkäri, Palliatiivisen lääketieteen professori, HUS Palliatiivinen keskus ja Helsingin yliopisto

Juho Lehto, varapuheenjohtaja, Palliatiivisen lääketieteen professori, Tampereen yliopisto

Reino Pöyhiä, dosentti, ylilääkäri Palliatiivinen keskus, Essote

Minna Hökkä, TtT, hoitotyön lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Suvi-Maria Saarelainen, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto